Copyright Partner


ZAJIŠTĚNÍ PRÁV A LICENCÍ

VYHLEDÁNÍ DRŽITELŮ PRÁV

PRO NAKLADATELE

PRO FILM A REKLAMU

PRO DIVADLO A MUZIKÁL

REFERENCE

KONTAKT


ENGLISH

 
 

 

 SLUŽBY PRO FILM A REKLAMU 

Pro film zajišťujeme RIGHTS CLEARANCE, obstarávání potřebných souhlasů k užití autorských děl (obrazů, soch, plakátů, grafických návrhů...), ochranných známek (značek, log) a jiných právem chráněných prvků k jejich zařazení do vizuální složky filmu, seriálu, reklamy apod. Většinou se jedná o autorská díla a ochranné známky ve filmových interiérech, exteriérech nebo o filmové rekvizity.

>  Dodáte nám seznam položek, k nimž je třeba získat souhlas k užití ve filmu. Může se jednat o díla a ochranné známky tuzemské i zahraniční provenience.

>  Vzájemně si odsouhlasíme vzorovou smlouvu k udělení souhlasu; Můžeme využít váš smluvní vzor, případně zajistit nový. Pracujeme se smlouvami v češtině nebo v angličtině.

>  Sdělíte nám maximální cenu, jakou jste za udělení souhlasu ochotni akceptovat; je-li u některé položky držitelem práv požadována cena vyšší, budeme s vámi případ konzultovat.

>  Vyhledáme a kontaktujeme držitele práv nebo majitele ochranné známky a vyjednáme s nimi podmínky udělení souhlasu. Jsme hrdí na to, že se nám daří sjednávat pro naše klienty výhodné podmínky.

>  Obstaráme administrativu spojenou s podpisem smluv a předložíme vám je k podpisu.


Autorskoprávní agendou se zabýváme od roku 2001, zde jsou naše reference. Větší zakázky pro film jsme realizovali pro Etamp Film Production a Sirena Film. Bližší informace o realizovaných zakázkách, jména referenčních osob a kontaktní údaje sdělíme na vyžádání.

Nejsme právní kancelář a neposkytujeme právní služby, ale v případě potřeby spolupracujeme s právníkem/advokátem, specialistou na právo duševního vlastnictví.

Autorská práva ve vašich službách


Ilustrace (C) Anna Chmelová

Rights Clearance for Film & TV