Copyright Partner


ÚVOD

AUTORSKÁ PRÁVA

SLUŽBY

KALKULACE CENY

REFERENCE

KONTAKT


ENGLISH

 

Pořádáte výstavy?

Vydáváte knihy, časopisy, 
e- média
?

Užíváte autorská díla v reklamě?

Prodáváte repliky a reprodukce?

Provozujete veřejně hudbudivadlo, filmy?

Chcete jinak užít autorské dílo?

 

 

 SLUŽBY 

Specializované služby, které jste až dosud postrádali:

Vyhledání držitelů autorských práv

Prověření držitelů autorských práv

Návrh a posouzení  finančních a věcných podmínek smluvního vztahu

Jednání s majiteli autorských práv

Řešení projektů na klíč


 

  Vyhledání držitelů autorských práv

[A] Chcete jednat s autorem resp. s držitelem autorských práv. Neznáte kontakt nebo dokonce ani nevíte, kdo je držitelem práv, a tato informace není známa ani mezi odbornou veřejností. [B] Možná se jedná o málo známého autora nepatrného významu, možná si ani nejste jisti, zda nějací držitelé autorských práv v konkrétním případě vůbec existují. [C] Případně znáte jen některého ze spolumajitelů autorských práv a potřebujete najít ostatní. V těchto případech jistě oceníte tuto specializovanou službu od Copyright Partner, díky které získáte základní údaje o držitelích autorských práv


 

  Prověření držitelů autorských práv

Získali jste kontakt na dědice / majitele autorských práv anebo vás kontaktovala osoba, která se za majitele autorských práv vydává. Avšak dříve než začnete jednat o užití autorského díla, potřebujete prověřit, že daná osoba je skutečně oprávněným majitelem příslušných autorských práv. Zároveň potřebujete prověřit, zda vlastnictví autorských práv není rozděleno ještě mezi další osoby. Díky této službě od Copyright Partner získáte jistotu, že o užití autorského díla budete vždy jednat se správnou osobou


 

  Návrh a posouzení  finančních a věcných podmínek 

  smluvního vztahu

Jakou odměnu nabídnout majiteli autorských práv za udělení souhlasu s užitím díla? Jaký požadavek akceptovat? Potřebujete vědět, v jakých relacích se pohybuje běžná výše odměny pro daný způsob užití díla a daný rozsah licenčního oprávnění, např. abyste pro jednání s držiteli práv měli dostatečné informace pro rozhodování a vhodné argumenty pro vyjednávání. Jakou zvolit formu autorské odměny, způsob úhrady a jeho načasování? Jak postupovat v případě dělení odměny mezi více spolumajitelů autorských práv? Chybí vám dostatečné zkušenosti a nevíte, jaké obchodní podmínky máte s autorem / držitelem práv projednat, a které jsou pro vás důležité. Využijte zkušeností a specializace Copyright Partner, domluvte si konzultaci ještě dnes. 


 

  Jednání s majiteli autorských práv 

Připravujete projekt, pro jehož realizaci je třeba získat souhlas od více autorů / resp. držitelů práv a dojednat s nimi obchodní podmínky udělení souhlasu. Raději chcete tuto agendu svěřit odborníkům, i když byste mohli jednání vést sami, případně vašemu osobnímu zapojení brání geografická vzdálenost, jazyková bariéra nebo prostě jen nedostatek času a volné pracovní kapacity. Nechte se bez obav reprezentovat. Na základě smluvního a řádně specifikovaného pověření vás Copyright Partner při jednání s majiteli autorských práv s odbornou péčí zastoupí a bude reprezentovat vaše zájmy a požadavky. 


 

  Řešení projektů na klíč

Ať každý dělá to, co nejlépe umí! Vy se s patřičnou vervou a soustředěním věnujte přípravám svých projektů, komerčních či neziskových, tiskněte knihy, připravujte divadelní nebo hudební produkce, pořádejte výstavy, prodávejte repliky, vymýšlejte reklamu a kdoví co jiného. Nezabývejte se hledáním a prověřováním držitelů autorských práv, nerozptylujte se jednáním s jednotlivými držiteli práv, nezdržujte se související administrativou. Pověřte Copyright Partner zajištěním kompletních podkladů pro realizaci vašeho projektu. 


 

Co naše služby nezahrnují?

Copyright Partner nabízí specializované služby pro komerční i neziskové uživatele autorských děl, nejsme však advokátní kanceláří ve smyslu zákona o advokacii.
Pokud při realizaci vaší zakázky shledáme, že je třeba vypořádat se s řešením právních otázek (právní posouzení smlouvy, výklad autorskoprávních předpisů apod.), včas vás na to upozorníme a doporučíme vám přizvat k realizaci vašeho projektu advokáta – specialistu na autorská práva, který bude osobně odpovídat za kvalitu a odbornost poskytovaných právních služeb.
Pokud nemáte svou vlastní osvědčenou advokátní kancelář, pomůžeme vám vyhledat advokáta či advokátní kancelář, která bude s ohledem na vaše konkrétní požadavky optimálně schopna zajistit poskytnutí požadovaných služeb. 

Autorská práva ve vašich službách


Ilustrace (C) Anna Chmelová

www.autorskaprava.cz